Usluge inventarizacije područja

Inventarizacija vrsta na nekom području je ključna za njegovu zaštitu, ali i za uspostavljanje dugoročnog monitoringa stanja populacija datih vrsta i ekosistema. Takođe je neophodna i za bilo kakve aktivnosti u gradnji, jer su investitori dužni ispitati kako će određeni zahvati uticati na živi svijet u okolini. Voditelji našeg Udruženja su biolozi sa dugogodišnjim iskustvom u naučno-istraživačkom i terenskom radu. Nudimo usluge inventarizacije i valorizacije područja od interesa.

Vrh