Vodozemci BiH

Crni (alpski) daždevnjak: Salamandra atra

Podvrsta crnog daždevnjaka - Salamandra atra prenjensis poznata kao prenjski crni daždevnjak je pronađena prvi put i opisana u Bosni i Hercegovini, tačnije na planini Prenj - 1869. godine. Prenjski daždevnjak predstavlja postglacijalni relikt i endemsku podvrstu karakterističu za područje Dinarida gdje se sporadično pojavljuje u nepoznatom broju fragmentiranih, izoliranih populacija. Prenjski daždevnjak je neobična i misteriozna životinja o kojoj se vrlo malo zna...

Pjegavi daždevnjak (zviždevnjak): Salamandra salamandra

Legenda kaže da ako vidiš pjegavnog daždevnjaka, možeš izgubiti sluh, jer on u strahu ispušta zvuk koji probija bubnjiće. Zbog toga je u narodu dobio ime „žviždevnjak“. Ipak, naučno je dokazano daždevnjaci nemaju sposobnost glasanja. S druge stane, njegova obojenost govori "Ja sam otrovan!"....

Alpski vodenjak: Ichthyosaura alpestris

Dok alpski triton naseljava šire područje centralne Evrope i najzapadnije dijelove Azije, Rajzerov triton je endemična podvrsta alpskog vodenjaka koja je prvi put opisana na Prokoškom jezeru u Bosni i Hercegovini. Zbog velike ekspanzije naselja i velikog antropogenog pritiska, danas ova vrsta tritona nije potvrđena kao prisutna u samom Prokoškom jezeru, dok je jedinke moguće pronaći u manjim barama u neposrednoj blizini...

Zelena žaba: Pelophylax kl. esculentus

U nazivu vrste "kl." je skraćenica od grčke riječi "klepton" što znači kradljivac - lopov. Klepton je vrsta koja zahtjeva parenje sa drugom vrstom da bi završila svoj reproduktivni ciklus...

Čovječija ribica: Proteus anguinus

Čovječija ribica je evolutivno jedinstvena, stenoedemična, neotenična vrsta repatog vodozemaca i jedini pravi pećinski kičmenjak. Misteriozna životinja koja je potpuno prilagođena životu u tami, može gladovati i do pet godina. Ima najduži životni vijek od svih vrsta vodozemaca. Malo je ljudima nije poznata činjenica da je Bosna i Hercegovina jedna od najbogatijih zemalja po nastanjenosti čovječije ribice...

Veliki (italijanski) krestasti vodenjak: Triturus carnifex

Veliki krestasti vodenjak je do 2015-te bio naučna nepoznanica za Bosnu i Hercegovinu. Nakon većeg broja terenskih istraživanja, vrsta je otkrivena na jednom lokalitetu u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini...

Bombina variegata

Domaći naziv: žuti mukavac

Mali vodenjak (triton): Lissotriton vulgaris

Mali vodenjak je najmanji evropski triton i jedan od prvih vijesnika proljeća. Nakon dugih zimskih mjeseci napušta svoje skrovište i ulazi u prvu najbližu baru. Tada, mužjaci postaju prave male plesne zvijezde i izvode svadbeni ples kojima nagovaraju ženke da baš njih izaberu za partnere...

Gatalinka (kišnica) Hyla arborea

Gatalinku možete da potražite na drveću! "Arborea" u latinskom upravo to i označava. Ima prste poput prijanjaljki i pravi je majstor za penjanje. Mužjaci glasno krekeću kada u sušnim ljetnim danima osjete nadolazak vlažnijega zraka, te zato postoji vjerovanje da proriče (gata) promjenu vremena, po čemu je i dobila ime.

Potočna žaba: Rana graeca

Potočna žaba je jedna od rijetkih vrsta žaba koja obitava u brzo-tekućim vodenim ekosistemima. Preferira brdsko-planinske potoke i kanjon, te predstavlja potencijalnog bioindikatora čistih voda. Najveća prijetnja opstanku potočne žabe su (mini)hidroelektrane koje u pravilu dovode do izumiranja prisutnih populacija.

Crveni mukavac: Bombina bombina

U poređenju sa drugim žabama, crveni mukavac je zaista "spora" vrsta i relativno loš plivač. Međutim, kada su napadnuti pokazuju jarko crveno obojen trbuh uvrtanjem tijela i signaliziraju da su otrovni. Ukoliko to nije dovoljno, u kožnim žlijezdama sadrže veliku koncetraciju snažnog otrova, pa će ih mnogi predatori odbaciti...

Veliki (makedonski) krestati vodenjak: Triturus macedonicus

Makedonski vodenjak je endem Balkanskog poluostrva i biološki nedovoljno poznata vrsta...

Češnjarka (napuhnjača): Pelobates fuscus

Danju se vješto zakopava u zemlju svojim malim lopaticama na nogama, a na površinu izlazi tek noću da bi se hranila. Kožne žlijezde u situaciji opasnosti izlučuju obrambenu tekućinu koja miriše na bijeli luk. Dodatno ime "napuhnjača" je dobila od farmera koji su obradom ornica često iskopavali i napuhane jedinke što predstavlja još jedan u nizu odbrambenih mehanizama. Češnjarka je vrlo korisna životinja i prijatelj u poljoprivredi u borbi protiv štetočina.

Mala zelena žaba: Pelophylax lessonae

Mala zelena žaba je bila naučna nepoznanica za Bosnu i Hercegovinu do 2014-te godine kada je otkrivena na nekoliko lokaliteta u Posavini. Predstavlja narijeđu i najmanju vrstu među zelenim žabama...

Rana dalmatina

Domaći naziv: šumska (rumena) žaba

Bufotes viridis

Domaći naziv: zelena krastača

Bufo bufo

Domaći naziv: smeđa krastača
Vrh