DNK baza podataka

Tokom dugogodišnjih terenskih istraživanja radili smo i na prikupljanju uzoraka tkiva za DNK analize, u prvom redu tkivnih uzoraka različitih vrsta vodozemaca i gmizavaca, iako ova baza sadrži i mali broj uzoraka drugih pripadnika kičmenjaka. Tkivne, odnosno DNK baze su jako bitne za analize procjene genetičkog diverziteta, evolucione, filogenetičke i populaciono genetičke studije te za genetičku karakterizaciju prirodnih resursa (DNK barkodiranje). Također, DNK analize su nezaobilazne prilikom determinacije sumnjivih vrsta ili hibrida. Predstavljaju neprocjenjiv izvor podataka o bh. biodiverzitetu. Danas naša baza broji XX uzoraka DNK raznih životinjskih vrsta sa prostora cijele BiH. Naš cilj je promovisati naučno-istraživački rad te smo spremni dostaviti potrebne uzorke DNK laboratorijama širom svijeta koje se bave prvenstveno herpetološkim istraživanjima. Za upit oko postojećih vrsta u okviru DNK baze i više informacija, molimo kontaktirajte nas preko kontakt formulara na web-stranici ili na mail adresu bhhu.atra@gmail.com.


Trenutan broj vrsta i uzoraka (decembar 2017)

Vrh