Mrki ljuskavi gušter: Algyroides nigropunctatus

Biosistematska pripadnost

Regnum/Carstvo: Animalia Linnaeus, 1758 -životinje
Phylum/Filum: Chordata Haeckel, 1874 - hordati
Subphylum/Potfilum: Vertebrata Lamarck, 1801 - kičmenjaci
Classis/Klasa: Reptilia Laurenti, 1768 – gmizavci

Ordo/Red: Squamata Oppel, 1811 - ljuskaši
Familia/Porodica: Lacertidae Oppel, 1811
Genus/Rod: Algyroides  Birbon & Bory, 1833
Species/Vrsta: Algyroides nigropunctatus A.M.C. Duméril & Bibron, 1839 – mrki ljuskavi gušter

Sinonimi: Algiroides nigropunctatus Werner, 1894; Lacerta nigropunctata Duméril & Bibron, 1839


Rasprostranjenost

Ova vrsta je rasprostranjena duž istočnog jadranskog priobalja od krajnje sjeveroistočne Italije i južne Slovenije, na jugu do obalne Hrvatske i nekoliko riječnih dolina u Bosni i Hercegovini, preko južne Srbije, Crne Gore, Albanije (gdje je rasprostranjena svuda osim na istoku), Makedonije (dvije izolovane populacije na sjeveru i jugozapadu) do zapadne Grčke. Prisutna je na nekim hrvatskim jadranskim otocima i na jonskim otocima Grčke. Javlja se od nivoa mora do 1.500 m n.v.

U Bosni i Hercegovini naseljava mediteransko i submediteransko područje, može se pronaći u cijeloj Hercegovini sve do planina Čvrsnice i Čabulje.


 Opis vrste

Adulti mogu biti veličine oko 7 cm od vrha njuške do kloake dok je rep obično duplo duži. Maksimalna ukupna dužina je 25 cm što ovu vrstu čini znatno većom od bilo koje druge vrste roda Algyroides. Ženke su prilično manje od mužjaka, leđne krljušti su velike i tupe te jako izražene, dok su na bokivima mnogo manje. Obično su tamno-sivosmeđi do crvenkasto-smeđi, često sa nepravilno raspoređenim crnim tačkama.  A. nigropunctatus ima uglaste mrlje u obliku slova V na bočnim stranama, repu i leđima. Mužjak ima svijetlo-plavi prednji dio vrata u sezoni parenja. Ponekad i ženke imaju plavi vrat, koje je manje svijetao.  Svoj specifičan naziv, nigropunctatus, duguje nizovima crnih tačkica na leđima. Ove tačkice uglavnom nedostaju kod ženki izvan sezone parenja.


Stanište

Prirodna staništa A. nigropunctatus su mediteranska grmolika vegetacija, stjenovita područja, obradive površine, pašnjaci, plantaže, seoski vrtovi i urbana područja.


Životni ciklus

Polažu samo dva ili četiri jaja, ali pretpostavlja se da ženke mogu proizvesti jaja i u rano proljeće i u ranu jesen. Mužjaci grizu ženke za vrat za vrijeme parenja i ne puštaju ih dugo vremena, što je uobičajeno za guštere iz roda Algyroides.

Ugroženost i zaštita


Prema IUCN-ovoj Crvenoj listi ugroženih vrsta, A. nigropunctatus je u kategoriji najmanje zabrinjavajućih (LC-Least Concern), međutim trenutni trend populacija i direktne prijetnje ovoj vrsti je neophodno dodatno istražiti.  A. nigropunctatus je vrsta zaštićena međunarodnim i nacionalnim legislativama (Appendix II Bernske konvencije, Annex IV Habitat direktive EU).

Prijetnje ovoj vrsti nisu dobro poznate, iako se čini da se radi o pomalo prilagodljivoj vrsti. Lokalno može biti ugrožena gubitkom staništa požarima, krčenjem šuma, intenziviranjem poljoprivrede i razvojem turističkih objekata.

Prema Crvenoj listi faune FBiH, ova vrsta ima status gotovo ugrožene vrste (NT-near threatened).


Autor teksta: Emina Sarač-Mehić, Msc


Citat: BHHU-ATRA (2020). Mrki ljuskavi gušter: Algyroides nigropunctatus. <http://bhhuatra.com> Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje Atra. Preuzeto: <umetnuti datum>

Literatura

  • Arnold, N. & Ovenden, D. (2002). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Glasgow: Harper Collins.
  • Böhme W., Lymberakis P., Ajtic R., Haxhiu I., Crnobrnja Isailovic J., & Sindaco R. (2009). Algyroides nigropunctatus. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T61466A12490013. Downloaded on 20 January 2020.
  • Lelo, S., Zimić, A., & Šunje, E. (2016). Crvena lista gmizavaca (Chordata: Vertebrata: Reptilia) Federacije
  • Bosne i Hercegovine. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 12, 31-42.
  • Lelo, S., & Zimić, A. (2020). Herpetologija sa posebnim osvrtom na herpetofaunu Bosne i Hercegovine. Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Sarajevo.
  • The Reptile Database (2020). http://reptile-database.reptari um.cz/

Vrh