Mediteranski kućni gekon: Hemidactylus turcicus

Biosistematska pripadnost

Regnum/Carstvo: Animalia Linnaeus, 1758 -životinje
Phylum/Filum: Chordata Haeckel, 1874 - hordati
Subphylum/Potfilum: Vertebrata Lamarck, 1801 - kičmenjaci
Classis/Klasa: Reptilia Laurenti, 1768 – gmizavci

Ordo/Red: Squamata Oppel, 1811 - ljuskaši
Familia/Porodica: Gekkonidae Gray, 1825 – obični gekoni
Genus/Rod: Hemidactylus Oken, 1817 – kućni gekoni
Species/Vrsta: Hemidactylus turcicus Linnaeus, 1758 – mediteranski kućni gekon/kućni macaklin


Rasprostranjenost

Ova vrsta rasprostranjena je oko mediteranskog bazena i u zapadnoj Aziji. Nalazi se i u određenim dijelovima kontinentalne Europe, na brojnim otocima Sredozemlja te na mnogim manjim otocima u Tirenskom, Jadranskom i Egejskom moru. Prilikom trgovine ove vrste kao kućnih ljubimaca, introducirani su u mnoge dijelove svijeta. Uglavnom obitavaju nadmorskim visinama do 300 m, a iznimno do 1100 m.

U Bosni i Hercegovini, ova vrsta je zabilježena u mediteranskom području, od Ljubuškog preko Čapljine i mostara, preko Popovog polja pa do podnožja planine Orjen.


Opis vrste

Uglavnom su veličine oko 10 cm (sa repom), a nekad i veći. Mnogo su spretne i aktivne životinje, naročito noću. Posjeduju prijanjajuće površine na prstima, a svaki prst završava kandžom. Često su blijedo i prilično rozičasto obojene kože, prekrivene krljuštima koje podsjećaju na bradavice. Na .leđima imaju tamne, nepravilne mrlje. Trbušne ljuske su male, glatke, okruglasto-šestougaone. Imaju sposobnost mijenjanja boje tijela, u odnosu na boju staništa. Mužjaci posjeduju femoralne pore kod kloake. Na repu imaju tamne poprečne prstenove. Rep cilindričan, blago spljošten, konusan, prekriven odozdo ljuskama i poprečnim nizom velikih kockastih tuberkula. Oči su im velike, sa izduženim vertikalnim zjenicama.


Stanište

Naseljavaju toplija, obalna područja. Ponekad su rasprostranjeni i u unutrašnjosti kontinenta duž riječnih dolina. Izuzetno je prilagodljiva vrsta. Nalazi se u grmlju, kamenjarima, slanim močvarama, obalnim područjima, liticama, pećinama, na kamenim zidovima u poljoprivrednim područjima, a uobičajena je u urbanim sredinama, uključujući i unutar zgrada. Može ih se vidjeti pojedinačno ili u grupi od dvije do pet jedinki.


Životni ciklus

Ženke lijegu dvije do tri gomile od jednog do dva jaja godišnje.


Ugroženost i zaštita

Prema IUCN-ovoj Crvenoj listi ugroženih vrsta, navedena je kao vrsta najmanje zabrinutosti (Least Concern-LC).  Ova vrsta je navedena u Annex-u III Bernske konvencije i prisutna je u velikom broju zaštićenih područja. Nema većih prijetnji ovoj vrlo prilagodljivoj vrsti. Prisutno je kolekcioniranje ove vrste za trgovinu kućnim ljubimcima. U mnogim dijelovima svijeta trend populacija H. turcicus raste, a za razliku od mnogih drugih gmizavaca izgleda da su vrlo otporni na pesticide. Povećanje populacija se može objasniti posljedicom toga što ima malo predatora na mjestima gdje su introducirani, kao i njihovom sklonošću da se sakriju u pukotine i nevidljiva područja ljudskih domova.

Prema Crvenoj listi faune FBiH, pripada kategoriji najmanje zabrinutosti (LC-“Least Concern”).


Autor teksta: Emina Sarač-Mehić, Msc


Citat: BHHU-ATRA (2020). Mediteranski kućni gekon: Hemidactylus turcicus.  <http://bhhuatra.com> Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje Atra. Preuzeto:

Literatura

  • Agasyan A., Avci A.,Tuniyev B., Crnobrnja Isailovic J., Lymberakis P., Andrén C., Cogalniceanu D. Wilkinson J., Ananjeva N., Üzüm N., Orlov N., Podloucky R., Tuniyev S., Kaya U., Vogrin M., Corti C., Pérez Mellado V., Sá-Sousa P., Cheylan M., Pleguezuelos J., Baha El Din S., & Varol Tok C. (2009). Hemidactylus turcicusThe IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T157261A5063993. Downloaded on 11 Febraury 2020.
  • Arnold, N. & Ovenden, D. (2002). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Glasgow: Harper Collins.
  • Lelo, S., Zimić, A., & Šunje, E. (2016). Crvena lista gmizavaca (Chordata: Vertebrata: Reptilia) Federacije
  • Bosne i Hercegovine. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 12, 31-42.
  • Lelo, S., & Zimić, A. (2020). Herpetologija sa posebnim osvrtom na herpetofaunu Bosne i Hercegovine. Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Sarajevo.
  • The Reptile Database (2020). http://reptile-database.reptari um.cz/

Vrh