Balkanski (veliki) zelembać: Lacerta trilineata

Biosistematska pripadnost

Regnum/Carstvo: Animalia Linnaeus, 1758 -životinje
Phylum/Filum: Chordata Haeckel, 1874 - hordati
Subphylum/Potfilum: Vertebrata Lamarck, 1801 - kičmenjaci
Classis/Klasa: Reptilia Laurenti, 1768 – gmizavci

Ordo/Red: Squamata Oppel, 1811 - ljuskaši
Familia/Porodica: Lacertidae Oppel, 1811 - gušteri
Genus/Rod: Lacerta Linnaeus, 1758 - gušter
Species/Vrsta: Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 – Balkanski (veliki) zelembać


Rasprostranjenost

Ova vrsta je prisutna u Bosni i Hercegovini,obalnom dijelu Hrvatske, Srbiji, Crnoj Gori, istoku Bugarske, jugoistočnoj Rumuniji, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj, te zapadnoj i centralnoj Turskoj. Nastanjuje predjele od nivoa mora do najmanje 1.600 m nmv.

U Bosni i Hercegovini naseljava suha i topla staništa, tj. mediteransko i submediteransko područje.


Opis vrste

L. trilineata je gušter koji dostigne dužinu 16 cm i više, sa repom duplo dužim od tijela. Izuzetno je robusna vrsta (poput džinovskih zelembaća). Ima izuzetno robusan vratni region. Adultne jedinke su uglavnom uniformno obojene, svijetlozelene, rjeđe žute ili smeđe sa 3-4 bijele ili žute linije duž leđa, a nekada se pojavljuju i bijele tačke. Mužjaci nekada imaju plavu obojenost u blizini uha, na lateralnim stranama grla.

Od vrlo sličnog zelembaća se razlikuje po sljedećim karakteristikama: dužina tijela, kontinuirane supracilijarne granule, ne postojanje plave obojenosti na ventralnoj strani grla, vertebralne pruge kod juvenilnih jedinki, šiljasta njuška itd.


Stanište

Ova vrsta živi u suhim područjima s mediteranskom klimom. Nalazi se na ili u grmovitim područjima, pješčanim dinama, zidovima, voćnjacima i napuštenom obrađivanom zemljištu. Može se naći i u blizini potoka i jaraka.


Životni ciklus

Oba spola postižu spolnu zrelost kada dosegnu oko 80 milimetara tjelesne dužine. Parenje velikog zelembaća se odvija u aprilu i početkom maja. Ženka polaže oko  9-18 jajašaca. Krajem jula pojavljuju se mladi gušteri dugi 7-8 cm.


Ugroženost i zaštita

Prema IUCN-ovoj Crvenoj listi ugroženih vrsta, L. trilineata navedena je kao najmanje zabrinjavanjuća (Least Concern – LC), te ne postoje velike prijetnje opstanku njenih populacija. L. trilineata je navedena u Annexu II Bernske konvencije i u Annexu IV Direktive o staništima Europske unije. Čini se da za ovu vrstu nisu potrebne mjere očuvanja. Međutim, treba osigurati opstanak različitih izolovanih populacija i daljnja istraživanja prijetnji ovoj vrsti.

Prema Crvenoj listi faune FBiH, navedena je kao vrsta najmanje zabrinutosti (LC-“Least Concern”).


Autor teksta: Emina Sarač-Mehić, Msc


Citat: BHHU-ATRA (2020). Balkanski (veliki) zelembać: Lacerta trilineata. <http://bhhuatra.com> Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje Atra. Preuzeto:

Literatura

  • Arnold, N. & Ovenden, D. (2002). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Glasgow: Harper Collins.
  • Böhme, W., Lymberakis, P., Ajtic, R., Tok, V., Ugurtas, I. H., Sevinç, M., Crochet, P.-A., Haxhiu, I., Konrad Nettmann, H., Sterijovski, B., Kumluta, Y., Üzüm, N. (2009). Lacerta trilineataThe IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T61529A12506218. Downloaded on 28. January 2020.
  • Lelo, S., Zimić, A., & Šunje, E. (2016). Crvena lista gmizavaca (Chordata: Vertebrata: Reptilia) Federacije
  • Bosne i Hercegovine. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 12, 31-42.
  • Lelo, S., & Zimić, A. (2020). Herpetologija sa posebnim osvrtom na herpetofaunu Bosne i Hercegovine. Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Sarajevo.
  • The Reptile Database (2020). http://reptile-database.reptari um.cz/

Vrh