Obični zelembać: Lacerta viridis

Biosistematska pripadnost

Regnum/Carstvo: Animalia Linnaeus, 1758 -životinje
Phylum/Filum: Chordata Haeckel, 1874 - hordati
Subphylum/Potfilum: Vertebrata Lamarck, 1801 - kičmenjaci
Classis/Klasa: Reptilia Laurenti, 1768 – gmizavci

Ordo/Red: Squamata Oppel, 1811 - ljuskaši
Familia/Porodica: Lacertidae Oppel, 1811 - gušteri
Genus/Rod: Lacerta Linnaeus, 1758 - gušter
Species/Vrsta: Lacerta viridis Laurenti, 1768 – obični zelembać

Sinonim: Seps viridis Laurenti, 1768


Rasprostranjenost

Obični zelembać je rasprostranjen od krajnje sjeveroistočne Italije, istočne Njemačke, Češke, Slovačke, Mađarske, istočne Austrije i Slovenije, od istoka do Rumunije, Moldavije i južne Ukrajine, prema jugu do Balkanskog poluotoka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj i Turskoj. Introducirana je u Kansas u Sjedinjenim Državama. Obitava od nivoa mora do 2.130 m nadmorske visine.

U Bosni i Hercegovini, obični zelembać je česta i uobičajena vrsta.


Opis vrste

Odrasle jedinke obićnog zelembaća su uglavnom 9 cm duge (od glave do kloake), nekad duže, a rep im je često dvostruko duži od tijela. Mužjaci su najčešće skoro cijeli zeleni sa crnim tačkicama po leđima i sa širokom glavom (blago pjegavom). Ženke mnogo variraju u izgledu. Nekada su cijele zelene ili smeđe ili sa mrljama, često imaju dvije ili četiri uske svijetle pruge po leđima koje mogu biti obrubljene crnim linijama/pjegama. Ženke imaju užu i manju glavu od mužjaka. Neke jedinke imaju nepravilni uzorak velikih tamnih mrlja. Trbuh je žućkaste boje, skoro uvijek bez crnih mrlja. Zreli mužjaci i neke ženke imaju plav vrat (kod ženki je nešto bljeđi).


Stanište

Nalazi se u grmolikoj vegetaciji na šumovitim i poljskim rubovima, u otvorenim šumama, šumovitim predjelima i grmlju, živicama, na obrađivanoj zemlji i voćnjacima. Sklonište pronalazi u grmlju i jarcima. Poprilično je česta vrsta u arealu i može se naći na svakom mjestu sa gusto obraslom vegetacijom.


Životni ciklus

U proljeće ženke polože šest do dvadeset jaja koja se izliježu za dva do četiri mjeseca. Nove jedinke su blijedo smeđe boje dužine tijela (bez repa) od 3 do 4 cm. Dostižu polnu zrelost naredne godine.


Ugroženost i zaštita

Na IUCN-ovoj Crvenoj listi ugroženih vrsta, L. viridis je navedena kao najmanje zabrinjavajuća (Least Concern-LC) s obzirom na široku rasprostranjenost, tolerancija širokog spektra staništa, i zato što je malo vjerovatno da će se smanjiti dovoljno brzo da bi se mogla uvrstiti u kategoriju ugroženijih. Ova vrsta je navedena u Appendixu II Bernske konvencije i Annexu IV Direktive o staništima Europske unije. Postoji potreba za očuvanjem genetski izoliranih populacija.

Čini se da nema većih prijetnji za ovu vrstu. Lokalno je ugrožena u nekim područjima (posebno na sjeveru) općim gubitkom staništa, pošumljavanjem pogodnih staništa i predatorstvom mačaka.

Prema Crvenoj listi faune FBiH, navedena je kao vrsta najmanje zabrinutosti (LC-“Least Concern”).


Autor teksta: Emina Sarač-Mehić, Msc


Citat: BHHU-ATRA (2020). Obični zelembać: Lacerta viridis. <http://bhhuatra.com> Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje Atra. Preuzeto: <umetnuti datum>

Literatura

  • Arnold, N. & Ovenden, D. (2002). A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. Glasgow: Harper Collins.
  • Crnobrnja Isailovic, J.,Vogrin, M., Corti, C., Pérez Mellado, V., Sá-Sousa, P., Cheylan, M., Pleguezuelos, J., Konrad Nettmann, H., Sterijovski, B., Lymberakis, P., Podloucky, R., Cogalniceanu, D., & Avci, A. (2009). Lacerta viridisThe IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T61530A12507156.  Downloaded on 11 February 2020.
  • Lelo, S., Zimić, A., & Šunje, E. (2016). Crvena lista gmizavaca (Chordata: Vertebrata: Reptilia) Federacije
  • Bosne i Hercegovine. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 12, 31-42.
  • Lelo, S., & Zimić, A. (2020). Herpetologija sa posebnim osvrtom na herpetofaunu Bosne i Hercegovine. Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Sarajevo.
  • The Reptile Database (2020). http://reptile-database.reptari um.cz/

Vrh