Šilac: Platyceps najadum

Biosistematska pripadnost

Regnum/Carstvo: Animalia Linnaeus, 1758 – životinje
Phylum/Filum: Chordata Haeckel, 1874 – hordati
Subphylum/Potfilum: Vertebrata Lamarck, 1801 – kičmenjaci
Superclassis/Natklasa: Gnathostomata Gegenbaur, 1874 – čeljousti
Classis/Klasa: Reptilia Laurenti, 1768 – gmizavci
Subclassis/Potklasa: Lepidosauria Haeckel, 1866
Ordo/Red: Squamata Oppel, 1811 – ljuskaši
Familia/Porodica: Colubridae Oppel, 1811 – smukovi
Subfamilia/Potporodica: Colubrinae Oppel, 1811
Genus/Rod: Platyceps Blyth, 1860
Species/Vrsta: Platyceps najadum (Eichwald, 1831) – šilac
Sinonimi: Tyria najadum Eichwald, 1831, Coluber najadum Schmidt, 1939

Naučno je prepoznato pet podvrsta: P. n. dahlii Schinz, P. n. kalymnensis Schneider, 1979, P. n. najadum (Eichwald, 1831), P. n. albitemporalis Darevsky i Orlov, 1994 i P. n. atayevi Tuniev i Shammakov, 1993. BiH naseljava P. n. dahlii i to je jedina podvrsta koju možemo naći u Europi.


Rasprostranjenje

Ova vrsta naseljava područne od obale Hrvatske prema Hercegovini, južnoj Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, Albaniji, Grčkoj (uključujući mnoge otoke), Turskoj, Siriji, sve do Kavkaza i južnog Turkmenistana. U Bosni i Hercegovini naseljava južni, mediteranski dio.


Stanište

Općenito, ova vrsta je povezana sa suhim krajolicima. Nalazi se na otvorenim dijelovima kamenitih polu-pustinja i stepa, među kamenjem. Može se pronaći na padinama i u podnožju planina prekrivenih bujnom vegetacijom i šumama, u šikarama kserofilnog grmlja, hrastovim šumama i njihovim rubim dijelovima, vinogradima, vrtovima, starim zgradama i sl. Nalazimo je od razine mora do 2.200 m n.v., ali je pretežno nizijska vrsta.


Opis vrste

Ovo je jako vitka zmija dužine do 140 cm (najčešće do 120 cm). Glava je jasno odvojena od ostatka tijela, nosi velike oči sa okruglim zjenicama. Glava i prednji dio rijela su obično sivi sa crnim tačkama sa bijelim rubom koje se postepeno smanjuju duž tijela. Ostatak tijela je uniformno obojen, najćešće svijetlosmeđ. Trbušne i krljušti sa donje strane glave su bijele, krem boje ili svijetložute. Trbušne ljuske su izraženo grebenaste i poredane su u 19 redova preko sredine tijela. Diurnalne su, ali tokom toplih perioda često postaju sumračne životinje. Ovo je brza vrsta koja aktivno lovi svoj plijen: guštere i beskičmenjake koje prvo guši pritiskanjem od kamen. Jedna je od rijetkih zmija koje ne sikće i rijetko grize ljude kada se njome rukuje. Iako je neotrovnica i bezopasna za ljude, ako ugrizom izazove krvarenje i duže vremena ne pušta, pljuvačka može uzrokovati eventualni otok rane.


Životni ciklus

Aktivna je od marta do oktobra. Parenje se odvija u aprilu ili maju. Oviparna je. Polaže 3-16 jaja u junu ili julu, a izležu se u septembru. Juvenilne jedinke dostižu spolnu zrelost u trećoj godini života.


Ugroženost i zaštita

Ova vrsta je pod direktvnim pritiskom zbog gubitka staništa - intenzivne poljoprivrede i požara. Često se može vidjeti pregađena na cesti. Zaštićena je Benskom konvencijom – Annex II, a nalazi se i u Annexu IV Habitat direktive. Status zaštite prema IUCN-u je najmanje zabrinjavajući – LC jer ima široko rasprostranjenje, veliku populaciju koja ne opada brzo. Za BiH možemo reći da je relativno rijetka i nedovoljno proučena sa statusom DD – data deficient.


Autor teksta: Tina Anić


Citat: BHHU-ATRA (2020). Šilac: Platyceps najadum. <http://bhhuatra.com> Bosansko-Hercegovačko Herpetološko Udruženje Atra. Preuzeto: <umetnuti datum>

Literatura:

  • Arnold N. & Ovenden D. (2004). Reptiles and amphibians of Britain and Europe - Field Guide. HarperCollins, London, UK.
  • Lelo, S., & Jusić, B. (2010). Novi nalazi šilca, Platyceps najadum (Eichwald, 1831) (Squamata: Ophidia, Colubridae), u Bosni i Hercegovini. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 6, 54-59.
  • Lelo, S., Zimić, A., & Šunje, E. (2017). Crvena lista gmizavaca (Chordata, Vertebrata, Reptilia) Federacije Bosne i Hercegovine. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 12, 31- 42.
  • Lelo, S. & Zimić, A. (2020). Herpetologija sa posebnim osvrtom na herpetofaunu Bosne i Hercegovine. Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Sarajevo.
  • Speybroeck, J., Beukema, W. Bok, B., & Van Der Voort, J. (2016). Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury Publishing, London, UK.
  • Zimić, A., Čengić, M., Ćurić, A., Šunje, E., Jusić, B., Lelo, S., & Jelić, D. (2018). The checklist of reptile fauna (Chordata: Vertebrata: Reptilia) in Bosnia and Herzegovina [Revizija popisa faune gmizavaca (Chordata: Vertebrata: Reptilia) Bosne i Hercegovine]. Poster prezentacija. Drugi Balkanski Herpetološki Simpozij u okviru 13. Hrvatskog biološkog kongresa sa međunarodnim sudjelovanjem. Poreč, Hrvatska, 19.-23. septembar 2018. Knjiga sažetaka, p. 156.

Vrh