Vizija i Misija

Bosansko-Hercegovačko herpetološko udruženje - BH-HU: ATRA osnovano je u augustu 2013. godine.

Vizija udruženja je da postane vodeće tijelo u Bosni i Hercegovini (BiH) za upravljanje i očuvanje vodozemaca i gmizavaca (herpetofaune) i njihovih staništa u svrhu stvaranja stabilne i funkcionalne mreže zaštićenih područja.

Misija udruženja je aktivno sprovođenje istraživačkih projekata na vrstama herpetofaune. U saradnji sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim stručnjacima, strategija ATRA se temelji na postizanju sinergije razmjenom iskustava i znanja koje podrazumjevaju stalnu edukaciju i cjeloživotno učenje, kako bi se ispunili naši ciljevi.

Ciljevi: Redovnim ažuriranjem naše baze podataka, ATRA ima za cilj:

  • razvoj i promociju naučnih i stručnih istraživanja herpetofaune BiH
  • učešće u istraživanju i zaštiti raznovrsnih ekosistema 
  • uključivanje u zakonske procedure neophodne za uspostavljanje funkcionalnog sistema zaštite herpetofaune BiH,
  • zalaganje za vrednovanje, zaštitu i očuvanje prirode i okoliša,
  • popularizaciju herpetofaune vrsta kroz obrazovanje i praksu,
  • promoviranje volonterizama i uključivanje javnosti u istraživačke programe i projekte,
  • promicati sektorsku, međusektorsku, regionalnu i međunarodnu saradnju.

Vrh