Odbranjena doktorska disertacija o alpskom dazdevnjaku

30 May 2023

Emina Šunje je 16.12.2022 odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom: "Opstanak u izolaciji - genetička i fenotipska varijacija u fragmentiranim populacijama alpskog daždevnjaka Salamandra atra prenjensis" . Doktorska disertacija je proistakla iz saradnje dva Univerziteta (Antwerpen i Sarajevo). Disertacija je ostvarena zahvaljujući finansijskoj podršci Rufford fondacije koja podržava projekat zaštite dianrskih populacija alpskog daždevnjaka još od 2013- te godine.

Disertacija se sastoji od ukupno 8 poglavlja of kojih je šest u formi naučno istraživačkog rada a dva poglavlja se odnose na generalni uvod tematike i generalnu diskusiju koja je proistakla iz neučnih otkrića. Disertcija je pokazala da su dinarske populacije alpskih daždevnjaka jedinstvene evolutivne linije unutar same vrste, te da posjeduju specifične morfološke osobine u odnosu na nominativnu podvrstu (S. atra atra) koja nastanjuje sjeverne i centralne Alpe. Ova dva otkrića podržavaju dosadašnji upitni status podvrste S. a. prenjensis te ukazuju na potrebu za definisanjem posebnog konzervacijskog statusa za ovaj takson.

Analiza ishrane dinarskih populacija alpskog daždevnjaka je pokazala da su jedinke generalisti i da se isti prehrambeni obrasci pojavljuju u izoliranim populacijama. Ovo istraživanje je pokazalo da, u svijetu daždevnjaka, alpski daždevnjaci imaju možda i najvarijabilniju ishranu ali da je unos hrane izuzetno nizak. Disertacija je također pokazala da postoji izvjesna varijacija u toksičnim materijama koje daždevnjaci luče ali da količina lučenja toksina nije varijabilna. Nismo uspjeli povezati varijaciju toksina sa predacijskim i infektivnim pritiskom. Dalje, Istraživana je i varijacija maseno-specifične stope gubitka vode (EWL) u dvije udaljene dinarske populacije korištenjemi eksperimentalnog pristupa u kontrolisanim laboratorijskim uvjetima (temperatura i vlažnost). Rezultati ove studije sugerišu da su primjerci porijeklom iz sušnijeg okruženja otporniji na isparavanje vode, što im omogućava prolongiranu aktivnost iznad zemlje. U konačnici, korištene su višestruke tehnike modeliranja zajedno s brojnim projekcijama klimatskih modela kako bi se procijenio utjecaj klimatskih promjena na distribuciju vrste. Predviđeni gubitak klimatski pogodnog zemljišta za S. atra u Alpama je između 27 - 53% alpske teritorije. Predikcije za Dinaride su upečatljivije; predviđeni gubitak odgovarajućeg zemljišta je između 52 - 87% dinarske teritorije gdje preostala kvaliteta zemljišta, neophodna za pojavu vrste, postaje znatno lošija.

Budući da populacije S. atra ispoljavaju varijaciju na više bioloških instanci, to signalizira i adaptivni potencijal vrste. Međutim, ostaje nejasno da li će adaptivni potencijal osigurati opstanak s obzirom na otkrivenu amplitudu tekućih klimatskih promjena. Ova doktorska disertacija pruža uvid u biologiju vrste te neophodno znanje kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje populacija alpskih daždevnjaka.

Kompletna disertacije se može naći na linku ovdje. 

Objavio: Emina Zadnji update: 2023 May 31 20:47
Vrh