Prva izlozba herpetofaune Bosne i Hercegovine

12 Jul 2017

U sklopu projekta " Očuvajmo i zaštitimo jedinstveni biodiverzitet Bosne i Hercegovine" kojeg rukovodi BHHU: ATRA, a podržan je od strane Ministarstva zaštite okoliša i turizma FBiH, održali smo i prvu herpetološku izložbu živih životinja u Sarajevu pod nazivom : „Tajanstveni svijet vodozemaca i gmizavaca“ . Izložba je organizovana u saradnji sa ART kino Kriterion u Sarajevu gdje je bila i lokacija samog događaja. Izložba je bila otvorena za javnost u periodu od 01.06-07.06.2017-te godine između 12:00-19:00 sati.

Posjetioci izložbe su imali priliku vidjeti 34 vrste životinja, od toga 21 vrstu gmizavaca (72% od ukupnog broja gmizavaca prisutnih u BiH) i 13 vrsta vodozemaca (62% od ukupnog broja vodozemaca prisutnih u BiH). Riječ je o impresivnoj izložbi budući da je sadržavala većinu pripadnika obe klase životinja prisutne u BiH. Od izloženih vrsta, izdvajamo prisutnost sve tri otrovnice (Šargan, Šarka i Poskok) te Ivanjskog rovaša (Ablepharus kitaibelii) čije postojanje nije bilo potvrđeno do unazad 40 godina u našoj zemlji. U sklopu izložbe, za mališane, organizovana je svakodnevna radionica gdje su djeca imala priliku naučiti još više o vodozemcima i gmizavcima naše zemlje kroz organizovana predavanja te crtati i bojiti pripremljeni materijal.

Izložbu je posjetilo ukupno 985 građana od kojih su 40% bila djeca uzrasta od 6-10 godina. Organizovano su nas posjetile dvije škole: „Druga gimnazija Sarajevo“ i Internacionalna škola „Bloom“.

Medijska popraćenost izložbe je bila izuzetna te dodatne informacije možete naći na stranicama: 1, 2, 3, 4, dok video klip koji predočuje atmosferu same izložbe možete vidjeti i na you tubu .

Objavio: Emina Zadnji update: 2018 Feb 03 16:50
Vrh