Terenska aktivnost: Posavina

15 Apr 2016

U okviru terenskih aktivnosti na području Bosanske Posavine članovi BHHU ATRA su vršli istraživanje ekologije žabe češnjarke (Pelobates fuscus) na tri različita lokaliteta. Istraživanje se vršilo na području srednje (općina Modriča i Gradačac) i istočne Posavine (općina Bijeljina). U okviru pomenutih istraživanja bazirali smo se na slijedeća istraživačke aktivnosti: (1) mikrohabitat preferencije i termalna ekologija, (2) dispezija jedinki u populacijama (metodom transekta), (2) gustina jedinki u populacijama (metodom kvadrata) i (4) preferencije u ishrani (metodom ispiranja želuca). 

Objavio: Adnan Zadnji update: 2018 Feb 03 16:50
Vrh