Bufotes viridis

Dostižu veličinu do oko 12 cm (ženke su veće od mužjaka). Tijelo je zdepasto, sa velikim brojem bradavica. Koža joj je svjetle boje sa tamnim zelenim mrljama (koju mijenjaju zavisno od temeprature i količine svijetosti) i je  prosuta velikim brojem bradavicama.

Rasprostranjena je u cijeloj srednjoj, južnoj i istočnoj Europi. Stanište je raznovsno i može se naću na mjestima sa jakim antropogenim uticajima od nivoa mora sve do 2000 m n.v.

Zaštićena je Bernskom konvencijom - Appendix II kao strogo zaštićena vrsta i Direktivom o staništima - Annex IV. 

U Bosni i Hercegovini je česta i svuda prisutna vrsta od nivoa mora do visokoplaninskih područja.

Vrh