Rana dalmatina

Mogu narasti do 9 cm. Imaju vitko tijelo, veoma duge zadnje udove i špicastu njušku. Boja leđa ove je svijetlo smeđa, crvenkasto smeđa ili sivkasto smeđa. Stomak je bijele boje. Preferiraju mještovite šume sa dosta vode. Nokturalna je životinja, ali nije rijetka ni danju. Ima široko rasprostranjenje. U BiH je nalazimo na cjelokupnoj teritoriji. Kriterij ugroženosti prema IUCN-u je Najmanje zabrinjavajuća (LC) sa opadajućim trendom populacije.

Vrh