Rana temporaria

Do 11 cm veličine. Boja leđa i bokova varira i može biti zelena, smeđa, siva ili žuta (Sl. 16). Poznato je da mijenjaju boju da bi se uklopile u okoliš. Ove žabe su robusne sa relativno kratkim zadnjim udovima. Stomak je bijel, žut, narandžast, ponekad roz ili crven sa smeđim pjegama. Vrat im ponekad ima svijetlu centralnu liniju. Obično se nalazi u visokim područjima, čak i na snježištima do 3000 metara nadmorske visine na Pirinejima i 2800 metara u južnim Alpama. Živi u šumama, kultiviranim područjima, parkovima i vrtovima. Aktivna i danju i noću (Arnold & Ovenden, 2002).

Vrh