Vijesti

Šesti Internacionalni Biološki Kamp "Stolac, 2016"

Šesti Internacionalni Biološki kamp organizovan od strane Društva Studenata Biologije se održavao se u mediteranskom gradiću Stolac u periodu od 31 jula do 6. augusta 2016, a osnovni zadatak svih sekcija je bila evaluacija biodiveziteta pomenutog područja. Herpetološka sekcija kontatovala je postojanje 17 vrsta pa se nože tvrditi da je područje Stoca vrlo važno područje (hot spot) kada su u pitanju pripadnici herpetofaune, osobito gmizavaca.
06 Sep

Terenska istraživanja na planini Prenj

Projekat zaštite prenjskog alpskog daždevnjaka
08 Jul

Terenske aktivnosti u Gorskom Kotaru

Projekat zaštite prenjskog alpskog daždevnjaka
04 Jul

Terenska aktivnost: Posavina

Istraživanje ekologije najrijeđe bh. vrste žabe: češnjarke (Pelobates fuscus)
15 Apr

Rufford Small Grants konferencija u Bosni i Hercegovini

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta u saradnji Hrvatskim herpetološkim društvom – Hyla organizuje prvu Rufford Small Grants konferenciju u Bosni i Hercegovini čiju organizaciju potpomaže Rufford Small Grants fondacija. Konferencija će se održati 21. i 22. marta 2016. godine u Banjoj Luci u hotelu „Palace“.
14 Mar
Vrh